Mühendislik


Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Teknik müşavir, doğal veya inşa edilmiş bir çevre üzerinde, bir problemi çözmek veya çözümüne yaklaşmak için teknik konularda, bilimsel gerçeklere, bilgiye dayalı ve etik değerlere uygun olarak müşavirlik hizmeti veren kişi veya kuruluştur. Bu kapsamda şirketimizin sunduğu hizmetler ;

– Planlama ve değerlendirme çalışmaları
– Yapılabilirlik (fizibilite) etüdleri, öneri ve teknik rapor hizmetleri
– Bütçelendirme hizmetleri
– Mühendislik tasarım kontrolluğu
– İhale dosyası, keşif listesi, idari ve teknik şartname hazırlanması
– İhale yönetim, değerlendirme ve sözleşme hizmetleri
– İşin yapım yönetimi ve mesleki kontrolluğu
– Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi, standartların belirlenmesi
– Kalite kontrol hizmetleri
– Yangın güvenliği ve acil durum senaryo hizmetleri
– Deprem güvenliği hizmetleri
– Hakediş ve kesin hesap hizmetleri
– Devreye alma ve kabul hizmetleri
– Tesislerin doğru kullanımı için teknik eğitim hizmetleri
– Test ve ölçüm hizmetleri
– Toprak özgül direnç ölçümü
– Tesis topraklama direnci ölçümü
– Katodik koruma ölçümü
– Enerji analizi (harmonik) ölçümü
– Termal kamera ile kontrol
– Aydınlık seviyesi ölçümü
– Mevcut tesisatların denetlenmesi
– Risk analizi ve yönetimi
– Anlaşmazlıkların giderilmesidir.

Şirketimiz, uygulama – taahhüt, proje – tasarım ve teknik müşavirlik hizmetlerini aşağıdaki alanlarda müşterilerine sunmaktadır ;

– Yönetim ve ofis binaları (resmi ve özel)
– Okul ve eğitim binaları, üniversite kompleksleri
– Alışveriş Merkezleri, hipermarketler, ticaret merkezleri
– Hastaneler, sağlık merkezleri ve laboratuvarlar
– Oteller, tatil köyleri ve turizm tesisleri
– Sinema, müze, kültür, fuar ve kongre merkezleri
– Stadyum ve spor kompleksleri
– Havaalanı tesisleri
– Benzin istasyonları
– Kapalı garajlar
– Banka genel müdürlük ve şubeleri
– Çok katlı konutlar ve villalar
– Hafif ve ağır endüstri tesisleri
– Organize sanayi siteleri
– Lojistik merkezleri, hangar ve büyük depolar
– Liman tesisleri
– Marinalar
– Arıtma tesisleri ve pompa istasyonları
– Rüzgar santralları
– Kentsel elektrik ve telekomünikasyon şebekeleri
– Otoyol, cadde, sokak ve tünel aydınlatmaları
– Park, bahçe ve geniş alan aydınlatma ve seslendirme işleri