Hakkımızda

Kurum Profilimiz

AYSİS MÜHENDİSLİK, üst yapı ve altyapı elektrik sektöründe proje, müşavirlik ve uygulama alanlarında edinilmiş tecrübeleri farklı bir anlayış ile müşterileri ve iş ortaklarıyla paylaşabilmek için 2011 yılında kuruldu. Kendi iş alanımızda yatırımların planlanmasından kesin kabule kadar olan tüm süreçte, müşterimizin ihtiyaç duyabileceği her konuda projeye özel ve anahtar teslimi hizmet vermek temel amacımızdır. Uygulama tecrübesi olarak pek çok projeyi başarıyla bitirmiş kurucu ortaklardan oluşan şirketimizin bünyesinde, tasarım ve uygulamaya alanlarında deneyimli elektrik mühendisleri, teknisyenler ve teknik ressamlar bulunmaktadır.

Saha kadrolarımız ise, şirketin kadrolu personelleri ile proje bazlı çalıştığımız uzman ekiplerden oluşmaktadır. Şirketimizin kurucu ortakları meslek hayatına başladığı günden bu yana oldukça büyük ve prestijli projelerin tasarım, uygulama ve müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmiştir. Uygulaması yapılan bina veya tesislerin toplam yapı alanı 2 Milyon bin m² ‘yi aşmış ayrıca müşavirliği ve şantiye sorumluluğu yürütülen toplam yapı alanı 3 Milyon m²’yi aşmıştır. Bunun yanında taahhüt olarak kurulumu gerçekleştirilen O.G. trafo tesisi 12 MVA’nın, şantiye sorumlusu olarak kurulumu gerçekleştirilen O.G. trafo tesisi 25 MVA’nın üzerindedir.

AYSİS MÜHENDİSLİK olarak, teknolojinin yakından takibini, enerji verimliliğini destekleyen çevre dostu tasarımları, ulusal ve uluslararası normlara hakim olmayı, kaliteli mühendislik ve işçilik hizmetini fark yaratabileceğimiz alanlar olarak görmekteyiz. Rekabetin çok yoğun ve standartların çok esnek olduğu sektörde, bu esnek standartları kullanarak ve bu sayede fiyat düşürerek rekabet etmek yerine, güven ve kalıcı farklar yaratarak var olmak amacını ilke edinen şirketimiz, tamamladığı ve halen devam ettiği işlerle de bu ilkesinin doğruluğunu görmüştür. AYSİS MÜHENDİSLİK olarak, tüm müşterilerimize doğru zamanlama ve doğru bütçe odaklı bir çalışma temposu içinde optimizasyonu sağlayacak mühendislik hizmetleri üretmek için gayret etmekteyiz.

Bu bağlamda kaliteli ve hızlı hizmet sunarak, hem bulunduğumuz projelere katma değer yaratmak, hem de müşteri memnuniyetini kazanmak amacındayız. Sahip olduğumuz etik ve mesleki sorumluluk duygusuyla, edindiğimiz normlar ve uygulama yöntemleri hakkındaki tecrübelerimizi paylaşarak, sektörümüzde bilgi paylaşımının ve mühendislik kalitesinin artmasını sağlamaktır. Enerjiyi verimli kullanan, çevre dostu tasarımlar yaparak, bu konuda sertifika sahibi tasarım ve binaların sayısının artmasını sağlamaktır. Özetle, tamamladığımız projelerin niceliğinden çok, bunların nitelikleriyle ve hizmet kalitemizle adımızdan söz ettirerek, dost ve güvenilir bir çevre yaratmak ve bu yolla sektörün ileri gelen şirketleri arasında kalmaya devam etmektir.

Kalite Politikamız

AYSİS MÜHENDİSLİK, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemlerini konusunda bilgi sahibidir ve şirket yapısında bu sistemlerin uygulanmasını benimsemiştir. Çalışanlarını bu sistemler hakkında sürekli eğitmekte ve bunların şirket uygulamalarında yer bulmasını sağlamaktadır. Uygulanan prosedürler, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz nezdinde de her zaman kabul görmüş ve hissedilir faydalar ve farklılıklar sağlamıştır.

Özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki yasal gereksinim ve zorunluluklar, çok dikkatle takip edilmekte ve istisnasız yerine getirilmektedir. 

Ancak burada esas önemli olan, şantiyelerdeki fiili güvenlik uygulamaları olup, şirketimiz bu konudaki şantiye uygulamalarını çok sıkı kontrol etmekte ve gerektiğinde iyileştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Binalarda çevre dostu ve enerji tasarrufu yapan uygulamaların artması ile yeşil binalar ile ilgili standartlaşma ve sertifika verilmesi gündeme gelmiştir. Standartlaşma ve sertifika çalışmaları yapan kurumların ortaya çıkması ile sertifika çalışmaları başlamış ve bu kurumlar yeşil bina standartlarına uyan yapılara sertifikalar vermeye başlamıştır. Sertifika alan binalar yeşil bina ünvanı ile prestij kazanmakta ve satış ve kira değerleri artmaktadır. Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) ABD’deki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi kriterler listesidir.

BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) Temmuz 1990’da başlatıldığından beri yaygın bir şekilde, yeni ve var olan binalar için yapılan değerlendirmelerde kullanılmaktadır. ECD (Enerji ve Çevre) gibi büyük kuruluşların sponsorluğuyla, binaların çevresel performansları için doğru kriterleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olan bu metot, bağımsız olarak uygulandığından dolayı piyasada da tanınmakta ve onay görmektedir. Önce İngiltere’de yaygınlaşan metot zamanla Avrupa’nın diğer ülkelerinde de kabul görmeye başlamıştır.

AYSİS MÜHENDİSLİK olarak amacımız, enerjiyi verimli kullanan, çevre dostu tasarımlar yaparak, LEED veya BREEAM sertifikasına sahip tasarım sayısının artmasına ve ÇEDBİK faaliyetlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca uygulamalarımızda da enerji performansı ve verimliliğini arttıracak ürün ve sistemler tercih edilmektedir.AYSİS MÜHENDİSLİK, yukarıda bahsedilen yönetim sistemlerinin, faaliyet alanımızdaki önemini çok iyi bilmekte ve bu sistemlerin uygulanması ve personel eğitimi için gerekli kaynakları sağlamaktadır.

AYSİS MÜHENDİSLİK, yukarıda bahsedilen yönetim sistemlerinin, faaliyet alanımızdaki önemini çok iyi bilmekte ve bu sistemlerin uygulanması ve personel eğitimi için gerekli kaynakları sağlamaktadır.